GESTIÓ DE FINQUES FORESTALS

Explotació forestal i gestió de finques rurals

A FORESCAT, treballem perquè la explotació forestal i l'aprofitament forestal sostenibles siguin el pilar fonamental en la rendibilitat de les finques forestals del territori. El nostre objectiu és maximitzar tant com sigui possible la rendibilitat de les finques a través de la realització del pla tècnic de gestió forestal i l'execució dels treballs i els aprofitaments de la forma més eficaç.

Ens enfoquem en garantir un futur sostenible i econòmic dels boscos i els seus recursos, mantenint l'activitat de l'aprofitament forestal de forma sostenible i prevenint-ne l'abandonament. Com a empresa forestal, ens comprometem a treballar amb professionalitat, serietat i eficàcia en cada procés de treball per garantir la continuïtat en el futur de l'activitat socioeconòmica que tenen les finques forestals.

Sabem que els propietaris forestals són el pilar fonamental per mantenir i garantir el futur de l'economia del sector forestal, i per això treballem a oferir-los un bon servei i compromís amb l'explotació forestal i els aprofitaments forestals sostenibles.

Explotació forestal a finca d'ametllers
Camió forestal carregat amb troncs duna explotació forestal.
Aprofitaments i recursos forestals

Aprofitaments Forestals

A FORESCAT, som especialistes en realitzar aprofitaments forestals fusters per obtenir biomassa, fusta per a serradores, llenya i altres productes. A cada finca avaluem les possibilitats que ofereix i s'estableix un pla d'execució. Realitzar aquesta activitat ens permet contribuir activament al desenvolupament de les finques i la seva capacitat de generar riquesa per al sector i els propietaris forestals del territori, assegurant la continuïtat de l'activitat socioeconòmica a les finques i prevenint l'abandonament forestal amb les conseqüències que comporta.

A més, ens encarreguem de la tala i l'extracció dels recursos forestals acordats i definits pel pla tècnic, garantint sempre una gestió sostenible i responsable en el temps. Som coneixedors de les circumstàncies que se solen donar en els aprofitaments forestals i per això procurem custodiar la fusta tot el possible i evitar demores innecessàries des que es tala l'arbre fins a la seva retirada i posterior comercialització. En definitiva, els nostres aprofitaments fusters estan enfocats a la cura i la preservació dels recursos naturals en el temps, perquè tant les generacions actuals com futures puguin gaudir dels beneficis que ofereixen els boscos de manera sostenible, tractant d'obtenir el màxim benefici per a els propietaris.

Explotació forestal i gestió de finques. Troncs de pi tallats i apilats a l'apartat
Camió forestal carregant fusta de gestió de finques rural
Manteniment de camins

Manteniment i recuperació de camins

A FORESCAT oferim serveis especialitzats en el manteniment de camins i en la recuperació d'antigues pistes de desembosc. Per dur a terme aquestes tasques, comptem amb maquinària especialitzada, com anivelladores i excavadores, que ens permeten millorar i anivellar el terreny dels camins, reconstruir els deriva-aigües per evacuar l'aigua tot el possible en cas de pluja i aconseguir que el ferm del camí es mantingui en òptimes condicions el màxim temps possible.

Les nostres actuacions tenen com a objectiu garantir la qualitat i la seguretat de la xarxa viària de camins, especialment en el marc del pla de prevenció d'incendis. Per això, treballem de manera constant en la supervisió i manteniment dels camins i pistes de desembosc, realitzant les millores necessàries per prevenir i controlar els riscos associats als incendis forestals.

En definitiva, a FORESCAT estem compromesos amb el manteniment dels camins i pistes de desembosc per garantir la seguretat dels qui els transiten i preservar el medi ambient. Confieu en nosaltres per al manteniment de la xarxa viària de camins del pla de prevenció d'incendis.

Retroexcavadora per a l'explotació forestal i gestió de finques rurals
Recuperació de camps i bancals

Recuperació d'antics camps, eliminació de pantes invasores i plantacions

A FORESCAT ens especialitzem en la recuperació de camps i feixes, a través de la realització de matarrases i la posterior extracció de les soques dels arbres. Això ens permet deixar la terra anivellada i lliure d'arbrat. 

També oferim el servei d'eliminació d'espècies invasores, per garantir i millorar el creixement d'espècies autòctones, fet que contribueix a la millora de la biodiversitat al nostre ecosistema.

A més, oferim el servei de plantacions i reforestacions de zones afectades per incendis o zones de pedrera, utilitzant mètodes ecològics i sostenibles que respecten l'equilibri natural de l'ecosistema. El nostre objectiu és obtenir el potencial més gran de creixement a les plantacions, sense comprometre la biodiversitat i l'equilibri natural de l'ecosistema. Treballem de manera responsable per minimitzar el nostre impacte al medi ambient i assegurar un futur sostenible per a les generacions futures.

En resum, a FORESCAT estem compromesos amb la recuperació de camps i feixes, oferint serveis de matarrases i extracció de soques d'arbres, eliminació d'espècies invasores i plantació i reforestació de zones afectades per incendis o pedreres. Confia en nosaltres per recuperar els teus terrenys i obtenir resultats duradors, òptims i eficaços.

Sotobosque desbrozado para la gestión de  esta fina rural
Bosque de pino. Explotación forestal y gestión de fincas rurales

Vols conèixer més informació sobre tots els serveis que oferim o prefereixes que resolguem els dubtes sobre el teu cas en persona?

caCatalà