GESTIÓ DE FINQUES FORESTALS

A FORESCAT, treballem perquè la explotació forestal i l'<aprofitament forestal sostenibles siguin pilar fonamental en la rendibilitat de les finques forestals del territori. El nostre objectiu és maximitzar tant com sigui possible la rendibilitat de les finques a través d'una bona gestió de finques forestals fomentant la creació i el seguiment d'un pla tècnic de gestió forestal. Disposar d'aquest pla tècnic permet una execució dels treballs forestals i els aprofitaments, si són possibles, de la forma més eficaç i controlada.

Ens enfoquem en garantir un futur sostenible i econòmic dels boscos i els seus recursos, mantenint l'activitat de l'aprofitament forestal de forma sostenible i prevenint-ne l'abandonament. Com a empresa forestal, ens comprometem a treballar amb professionalitat, serietat i eficàcia en cada procés de treball per garantir la continuïtat en el futur de l'activitat socioeconòmica que tenen les finques forestals.

Sabem que els propietaris forestals són el pilar fonamental per mantenir i garantir el futur de l'economia del sector forestal, i per això treballem a oferir-los un bon servei i compromís amb l'explotació forestal i els aprofitaments forestals sostenibles.

Tractor y furgoneta de Forescat para una gestión de fincas forestales
Trabajos de tala en bosque de regenerado de pino para una correcta gestión de finca forestal
Camión forestal cargado de troncos de pino sacados de una gestión de finca forestal

Aprofitament de recursos forestals

A FORESCAT, som especialistes en realitzar aprofitaments forestals fusters per obtenir biomassa, fusta per a serradores, llenya i altres productes. A cada finca avaluem les possibilitats que ofereix i s'estableix un pla d'execució. Realitzar aquesta activitat ens permet contribuir activament al desenvolupament de les finques i la seva capacitat de generar riquesa per al sector i els propietaris forestals del territori, assegurant la continuïtat de l'activitat socioeconòmica a les finques i prevenint l'abandonament forestal amb les conseqüències que comporta.

A més, ens encarreguem de la tala i l'extracció dels recursos forestals acordats i definits pel pla tècnic, garantint sempre una gestió sostenible i responsable en el temps. Som coneixedors de les circumstàncies que se solen donar en els aprofitaments forestals i per això procurem custodiar la fusta tot el possible i evitar demores innecessàries des que es tala l'arbre fins a la seva retirada i posterior comercialització. En definitiva, els nostres aprofitaments fusters estan enfocats a la cura i la preservació dels recursos naturals en el temps, perquè tant les generacions actuals com futures puguin gaudir dels beneficis que ofereixen els boscos de manera sostenible, tractant d'obtenir el màxim benefici per a els propietaris.

Troncos de pino cortado en rol
Camión forestal cargando troncos de pino cortados a medida
Camión forestal cargado de leña

Manteniment i obertura de camins

A FORESCAT oferim serveis especialitzats en el manteniment de camins i en la recuperació d'antigues pistes de desembosc. Per dur a terme aquestes tasques, comptem amb maquinària especialitzada, com anivelladores i excavadores, que ens permeten millorar i anivellar el terreny dels camins, reconstruir els deriva-aigües per evacuar l'aigua tot el possible en cas de pluja i aconseguir que el ferm del camí es mantingui en òptimes condicions el màxim temps possible.

Les nostres actuacions tenen com a objectiu garantir la qualitat i la seguretat de la xarxa viària de camins, especialment en el marc del pla de prevenció d'incendis. Per això, treballem de manera constant en la supervisió i manteniment dels camins i pistes de desembosc, realitzant les millores necessàries per prevenir i controlar els riscos associats als incendis forestals.

En definitiva, a FORESCAT estem compromesos amb el manteniment dels camins i pistes de desembosc per garantir la seguretat dels qui els transiten i preservar el medi ambient. Confieu en nosaltres per al manteniment de la xarxa viària de camins del pla de prevenció d'incendis.

Minigiratoria trabajando y moviendo tierras en una pista forestal
Camino forestal recuperado
Pisonadora aplanando el camino

Recuperació de camps i bancals

A FORESCAT ens especialitzem en la recuperació de camps i feixes, a través de la realització de matarrases i la posterior extracció de les soques dels arbres. Això ens permet deixar la terra anivellada i lliure d'arbrat. 

També oferim el servei d'eliminació d'espècies invasores, per garantir i millorar el creixement d'espècies autòctones, fet que contribueix a la millora de la biodiversitat al nostre ecosistema.

A més, oferim el servei de plantacions i reforestacions de zones afectades per incendis o zones de pedrera, utilitzant mètodes ecològics i sostenibles que respecten l'equilibri natural de l'ecosistema. El nostre objectiu és obtenir el potencial més gran de creixement a les plantacions, sense comprometre la biodiversitat i l'equilibri natural de l'ecosistema. Treballem de manera responsable per minimitzar el nostre impacte al medi ambient i assegurar un futur sostenible per a les generacions futures.

En resum, a FORESCAT estem compromesos amb la recuperació de camps i feixes, oferint serveis de matarrases i extracció de soques d'arbres, eliminació d'espècies invasores i plantació i reforestació de zones afectades per incendis o pedreres. Confia en nosaltres per recuperar els teus terrenys i obtenir resultats duradors, òptims i eficaços.

Sacar una soca de pino y movimiento de tierra con maquinaria
Zona boscosa con sotobosque gestionado
Campo sembrado

Vols saber més sobre la gestió de finques forestals o demanar un pressupost a mida sense compromís?


    Segueix-nos a les xarxes!

    caCatalà
    ¿En qué podemos ayudarte?