SERVEIS FORESTALS PER A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

A Forescat oferim una àmplia gama de serveis forestals dissenyats específicament per satisfer les necessitats de les administracions públiques a Catalunya.

Els nostres serveis forestals per a l'administració pública se centren en primer lloc en la prevenció d'incendis forestals. Les principals actuacions de prevenció d'incendis que fem són l'obertura o el manteniment de la vegetació en franges perimetrals i parcel·les. També treballem fent feines de suport a les brigades municipals en treballs forestals. També oferim serveis d'identificació i creació de punts estratègics de gestió (PEG?s) per a incendis forestals a escala municipal. En segon lloc, també oferim serveis de resolució de problemes relacionats amb la fauna salvatge. També tenim experiència en la planificació i la creació d'infraestructures d'oci verd per a ús públic i treballs forestals de tot tipus a parcs naturals i zones d'interès.

Els serveis forestals per a l'administració pública tenen un paper essencial en la protecció i la conservació dels nostres boscos. A Forescat estem compromesos a oferir solucions forestals integrals i sostenibles en el temps que promoguin un entorn segur i saludable per a tothom. Junts treballem per preservar la nostra massa forestal, fer-la més capaç d'adaptar-se als canvis i crear un futur més sostenible.


Vols demanar un pressupost sense compromís?

Si vols un pressupost sense compromís o tens algun dubte forestal que vols resoldre, clica al botó i envia'ns un missatge directe.

Contacta ara amb nosaltres, som aquí per ajudar-te!


Coneixeu els principals serveis forestals per a l'administració pública que oferim?

Serveis forestals especialitzats en prevenció d'incendis forestals per a ajuntaments i administracions públiques a Catalunya.

Obertura o manteniment de franges perimetrals de baixa càrrega de vegetació a urbanitzacions i nuclis aïllats

A Forescat, ens especialitzem en la gestió per a la prevenció de grans incendis forestals. La nostra activitat principal són els treballs d'obertura i manteniment de franges perimetrals de protecció contra incendis forestals. Aquestes franges consisteixen en l'eliminació selectiva de vegetació inflamable al voltant de les urbanitzacions i els nuclis aïllats. L'eliminació de vegetació es fa seguint els criteris que marca la normativa vigent. Reduint les acumulacions de vegetació a prop dels habitatges, així aconseguim que es redueixi també el risc que un incendi es propagui ràpidament i posi en perill les persones i les propietats.

Els nostres equips especialitzats s'encarreguen de fer l'obertura inicial de les franges o el manteniment periòdic de les mateixes. Realitzem les actuacions seguint els criteris establerts a la normativa 123/2005. Realitzem el desbrossament del sotabosc i la tala dels arbres per obtenir una correcta separació complint els objectius de densitat que marca la normativa. D'aquesta manera augmentem la protecció dels habitatges i dificultem la propagació del foc

A Forescat, disposem d'experiència prèvia en feines en extinció d'incendis forestals que ens ha permès conèixer com actua un incendi. Aquest coneixement ens ha permès ser especialistes en aquest tipus de feines forestals. Per això, aquest coneixement l'apliquem a cadascuna de les nostres actuacions quan realitzem obertures de noves franges o el manteniment de les existents. Contacta'ns avui mateix i descobreix com et podem ajudar a mantenir el teu entorn segur.

Treballs forestals amb tractor en serveis forestals per a l'administració pública
Manteniment de franja perimetral a Sant Quirze del Vallès
Plano de treballs forestals per ajuntaments
Plànol de franja de prevenció d'incendis d'un PPU municipal.
Desbrossament forestal
Obertura de franja perimetral al municipi d'Hostalets de Pierola

Obertura o manteniment de la vegetació en parcel·les i zones verdes interiors de les urbanitzacions

A Forescat, estem especialitzats en fer treballs d'obertura i manteniment de la vegetació a les parcel·les interiors i zones verdes municipals. L'objectiu és adaptar la vegetació present a la normativa actual contra incendis forestals a Catalunya.

La nostra experiència en treballs de col·laboració en incendis forestals ens ha permès entendre com avança propagant un incendi i quin comportament pot tenir en situacions extremes. Aquesta experiència adquirida amb el temps, la apliquem diàriament a la planificació i execució dels treballs forestals en franges de prevenció d'incendis i tractaments en parcel·les interiors.

A Forescat treballem per augmentar tant com sigui possible la seguretat i eficiència en els tractaments que apliquem a cada zona, basant els criteris dels treballs forestals, a la normativa vigent i als coneixements de què disposen els nostres equips. D'aquesta manera, s'aconsegueix una eficàcia més gran i un increment en la seguretat d'aquestes infraestructures que són bàsiques per a la protecció d'urbanitzacions, cases aïllades i nuclis urbans.

Serveis forestals per a l'administració pública, parcel·la municipal esbrossada
Zona verda desbrossada per Forescat al municipi de Torrelles de Llobregat
Operari de Forescat desbrossant esbarzers en una parcel·la privada
Desbrossament de parcel·les interiors amb esbarzers al municipi de Cabrils

Serveis forestals per a l'administració pública en tasques de suport a les brigades municipals en treballs de desbrossament i manteniment de la vegetació

En Forescat ofrecemos los servicios forestales especializados para apoyar a las brigadas municipales en el desbroce y mantenimiento de la vegetación del municipio. Durante los periodos de primavera y verano, el crecimiento simultáneo de la vegetación que provoca las lluvias, puede superar temporalmente las capacidades de los servicios municipales.

Per alleujar aquesta càrrega de treball de forma puntual, oferim el nostre servei especialitzat de suport a les brigades municipals. Mitjançant l'assignació d'equips per al suport, podem ajudar en la gestió i el desbrossament de zones verdes públiques. D'aquesta manera reduïm la vegetació i minimitzem el risc d'incendis forestals. Comptem amb personal experimentat, capacitat i amb l'equip i les eines necessàries per realitzar aquests treballs en tot tipus d'àrees verdes i parcel·les municipals.

Oferim la flexibilitat d'ajustar tant el nombre d'equips com el mètode d'actuació. El personal i la metodologia les ajustem segons les necessitats de cada municipi. El treball es pot quantificar en extensió o per jornals de treball segons es consideri necessari. D'aquesta manera, ens assegurem de fer la feina com més aviat millor, sobretot si estem en època de més risc d'incendis.

A Forescat, ens comprometem a maximitzar tot el possible la seguretat i el bon manteniment de les àrees verdes municipals.

Desbrossament de vegetació a Viladecavalls
Treballs de desbrossament i suport a la brigada al municipi de Viladecavalls
Desbrossament de canyes en una parcel·la municipal
Treballs de desbrossament de canyes al municipi Rubí
Treballs de desbrossament a Sant Boi
Desbrossament de franja perimetral al municipi Sant Boi del Llobregat

Serveis forestals per a l'administració pública en gestió especialitzada i solucions sostenibles a problemes amb la fauna salvatge

La gestió de la fauna salvatge en entorns urbans requereix personal amb uns coneixements i experiència que permetin executar les actuacions de forma segura. Sempre amb el màxim respecte possible cap a l'entorn i els animals.

El nostre servei comença normalment amb un estudi detallat de la fauna salvatge i l'anàlisi prèvia de cada situació. Avaluem les actuacions i els procediments necessaris per abordar el problema de manera efectiva. Dissenyem un pla i el consensuem amb l'ajuntament o l'organisme públic pertinent. Per acabar, duem a terme la instal·lació de gàbies dissenyades d'acord amb els estàndards internacionals de captura d'animals vius. Aquestes gàbies, segures i discretes, minimitzen tot el possible el patiment dels animals i són ideals per a entorns urbans.

A més, implementem sistemes de seguiment i monitoratge a distància amb foto trampeig amb l'objectiu de garantir el benestar dels animals i verificar-ne l'espècie. A les nostres actuacions complim amb les directives europees i les regulacions del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR) de la Generalitat de Catalunya.

A Forescat, ens esforcem per oferir solucions reals, ecològiques, ètiques i sostenibles en tots els nostres processos, especialment quan es tracta de treballar amb éssers vius. Confia en nosaltres per brindar-te un control especialitzat i responsable de la fauna salvatge a la teva àrea.

Imatge d'un porc senglar
Gàbia de captura de porc senglar

Serveis forestals per a l'administració pública implementant un programa d'identificació i creació de punts estratègics de gestió (PEG's) per a incendis forestals a escala municipal

A Forescat oferim un programa especial d'identificació i creació de Punts Estratègics de Gestió (PEG's) o zones prioritàries d'actuació. Aquestes actuacions tenen l'objectiu de minimitzar l'afectació i millorar el control ràpid dels incendis forestals al territori amb massa forestal municipal

Un PEG és una zona estratègica on realitzem treballs forestals. L'objectiu de l'actuació és reduir la càrrega de combustible i també reduir la propagació de grans incendis forestals en aquesta zona. Per això, aquestes àrees tractades permeten que quan un incendi arriba, el seu comportament sigui menys violent. La reducció en el comportament violent de l'incendi dona així una oportunitat per a l'extinció o el control per part dels equips d'extinció.

A Forescat, comptem amb una àmplia experiència col·laborant al sector d'incendis forestals. Això ens permet conèixer a fons el procés de localització, disseny i execució de punts estratègics de gestió a nivell municipal. El nostre equip de professionals esta format, capacitat i disposen de les eines adequades per a aquests treballs. Això ens permet dur a terme els treballs necessaris de manera segura i efectiva. A més, els acabats compleixen la normativa i els objectius esperats en aquestes zones prèviament delimitades.

Treballs de tala en bosc de regenerat de pi
Reducció de densitat de pi regenerat al PEG realitzat a Sant Quirze del Vallès
Franja tallafocs a banda i banda d'una pista forestal
Franja de baixa càrrega de combustible a banda d'un camí principal al PEG realitzat a Sant Quirze del Vallès

Serveis forestals de planificació i creació d'infraestructures d'oci verd per a ús públic reutilitzant fusta d'actuacions de prevenció d'incendis

Sabies que a Forescat oferim serveis forestals per a l'administració pública, enfocats a la planificació i creació d'infraestructures d'oci verd per a ús públic? El més interessant és que utilitzem la fusta provinent de les nostres actuacions de prevenció d'incendis. D'aquesta manera donem una nova utilitat a la fusta extreta.

A Forescat, creiem en la importància de donar un valor socioeconòmic i ecològic als espais urbans i forestals, en desús. Això permet involucrar la ciutadania i convertir-los en llocs de referència a cada municipi.

Els nostres projectes se centren en la creació de zones lúdiques, forestals o enjardinades, adaptades a persones de totes les edats. Des de la planificació i el disseny fins a l'execució i el manteniment, ens encarreguem de cada etapa de desenvolupament.

D'aquesta manera podem aprofitar els recursos forestals de manera sostenible. A més, promovem la integració de la natura a la vida quotidiana i fomentant la cura del medi ambient.

Treballem per crear espais verds de qualitat de manera sostenible, on la diversió, l'aprenentatge i la preservació de l'entorn s'uneixen en harmonia perfecta.

Descobreix com els nostres serveis forestals poden transformar aquest espai públic sense ús en un lloc atractiu, per gaudir i sostenible.

Entrada a una pista forestal construïda amb troncs
Creació d'una entrada transitable per a tot tipus de públic a l'itinerari de la zona de lleure verda creada a Sant Quirze del Vallès
Taula i tamborets artesanals construïts amb fusta de pi
Creació de mobiliari urbà amb la pròpia fusta extreta de treball forestals a la zona d'oci verd creada a Sant Quirze del Vallès
Cartell de fusta a l'entrada d´una zona d´oci verd
Cartells informatius d'accés a l'itinerari de la zona de lleure verda creada a Sant Quirze del Vallès

Serveis forestals per a l'administració pública a reserves naturals i espais naturals protegits

Treballs forestals a Parcs Naturals i zones protegides

Els Parcs Naturals i les zones protegides tenen una condició d'espais singulars. Per aquest motiu requereixen una atenció especial en l'execució dels treballs de manteniment i millora. Per la seva fauna i flora cal que les actuacions siguin executades de manera molt respectuosa. També és important tenir en compte els efectes sobre altres espècies que es poden produir si no es prenen les mesures adequades.

A Forescat, hem realitzat des de desbrossaments, tales, millora de camins, i, sobretot, treballs de prevenció d'incendis forestals (franges, PEG, aclarides, etc). Aquestes mesures contribueixen a minimitzar els riscos d'incendis forestals i protegir la flora i fauna d'aquests entorns naturals. A més, duem a terme treballs d'adequació de la vegetació, potenciant espècies autòctones i controlant les que poden afectar negativament l'ecosistema.

A Forescat, el nostre objectiu és preservar i protegir la bellesa natural dels Parcs Naturals i zones protegides, garantint-ne la conservació per a les generacions futures.

Camí forestal amb senyal d'entrada al parc natural
Obertura de franja de prevenció d'incendis al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Desbrossament vegetació baixa
Treballs de desbrossament per a prevenció d'incendis a l'Espai Natural de la Serralada Marina

Treballs forestals en aiguamolls i deltes

A Forescat, disposem de l'experiència per fer treballs forestals especialitzats en zones d'aiguamolls i deltes. És per això que cuidem molt l'equilibri d'aquests ecosistemes únics i actuem amb el màxim respecte pel medi ambient. Tenim el compromís de seguir sempre les directrius marcades pels responsables de les zones protegides. El nostre objectiu és preservar la fauna i flora presents, garantint-ne la protecció i minimitzant qualsevol impacte negatiu conseqüència dels nostres treballs. A més, treballem en la millora dels espais per afavorir les espècies més sensibles i permetre que es puguin establir en les condicions òptimes.

Adaptem els treballs forestals en aquestes zones protegides als períodes de més tolerància per a les espècies. També, procurem aplicar les precaucions necessàries en àrees amb flora sensible i d'alt valor ecològic. Utilitzant maquinària específica i especialitzada, que permet un menor impacte a l'entorn i augmenta l'eficàcia. És per això que disposem de vehicles i maquinària elèctrica que redueix les emissions de CO2 i de contaminació acústica. Aquesta maquinària ens permet disminuir l'impacte a la fauna.

Comptem amb àmplia experiència en el manteniment de la vegetació a Espais d'Interès Natural (la Xarxa Natura 2000, ZEPA, ZEC i Reserves Naturals). El nostre equip altament especialitzat treballa de manera adaptable i respectuosa amb l'entorn. Realitzem les feines en èpoques estratègiques, minimitzant les molèsties i maximitzant l'efectivitat de les nostres accions.

Desbrossament de vegetació en zona d'aiguamolls
Desbrossament de canyís en zones de maresmes a l'Espai Natural Protegit del Delta del Llobregat
Treballs forestals a deltes
Desbrossament de vegetació a l'Espai Natural Protegit del Delta del Llobregat
Col·locació de tanca de canya al delta del Llobregat
Col·locació de tanca per limitar el pas a l'Espai Natural Protegit del Delta del Llobregat


No contractis problemes…. Millor contracta professionals!

Opinions dels nostres clients

Molt bona experiència, eficients, ràpids i preu assequible.
nicole padros
nicole padros
5 Abril 2024
Hem quedat encantats amb el servei de l'Arnau i l'Esteve. Puntuals, ràpids, i molt bona feina. Preu poc competitiu però servei excel.lent.
Angels Ribas
Angels Ribas
30 Marzo 2024
Muy agradables de trato. Resolutivos y serios. Muchas gracias
Matilde Gamez Cano
Matilde Gamez Cano
27 Marzo 2024
Realizaron un buen trabajo, me solucionaron el problema que tenia con un pino. professionales y un buen precio, recomendables sin ninguna duda
José Ramón Guardia Garcia
José Ramón Guardia Garcia
22 Marzo 2024
Muy amables y un muy buen trabajo realizado. Recomiendo 100%!
Silvia Perez
Silvia Perez
13 Marzo 2024
Molt bona feina i amb seguretat, uns cracks!
Andrés MoH
Andrés MoH
10 Marzo 2024
Son unos grandes profesionales siempre que necesite hacer un buen trabajo los llamaré
Juan Andrada
Juan Andrada
6 Marzo 2024
Puntualidad, eficiencia, rapidez y un trabajo bien hecho ?. Muchas gracias
CINTIA DEZORZI
CINTIA DEZORZI
5 Marzo 2024
Acaba de iré de casa. Llegaron inclusió media hora antes y han trabajado toda la mañana. Han dejado mi jardin muy bien incluso trabajo extra que no habíamos hablado. Nos ha gustado todo. El precio bastante razonable. Todos muy amables. Muchas gracias. Volveremos a llamaros.
Ester Gomez
Ester Gomez
1 Marzo 2024

Contacta ara amb nosaltres!

Demana aquí el teu pressupost gratuït

0/5 (0 Reviews)
caCatalà
En què et podem ajudar?